lt
Privatumo politika
Prisijungdami ir naudodamiesi mūsų internetine svetaine www.armila.com (toliau -svetainė), nesvarbu kaip svečias ar kaip registruotas vartotojas (toliau - vartotojas), Jūs pripažįstate ir sutinkate su šiame dokumente mūsų toliau nurodytomis sąlygomis bei taisyklėmis, išdėstytomis žemiau, patvirtinate, kad jas įdėmiai perskaitėte, bei įsipareigojate jų laikytis.
Jei nesutinkate su mūsų sąlygomis, turėtumėte svetaine bei jos paslaugomis nesinaudoti.
Mes turime teisę bet kada peržiūrėti šio dokumento nuostatas bei jas vienašališkai ir be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti (atnaujinti). Todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus
 
Registruoto vartotojo prieiga
Priėjimas prie tam tikrų svetainės dalių arba prie visos svetainėje talpinamos informacijos galimas tik registruotiems vartotojams.
 
Sutikimas naudoti svetainę
UAB „Armila“ netoleruos svetainės naudojimo tais tikslais, kuriais būtų galima padaryti mums turtinės žalos, pakenkti mūsų reputacijai, svetainės prieinamumui ar vientisumui ir t.t.
UAB „Armila“ pasilieka teisę sustabdyti svetainės naudojimą ar apskritai užblokuoti tam tikro vartotojo prieigą, jei bus pastebėtas bet koks piktnaudžiavimas suteiktomis teisėmis. Apie pastebėtą piktnaudžiavimą gali būti pranešta atitinkamoms institucijoms. Taip pat pasiliekame teisę atskleisti visus įrodymus apie galimą piktnaudžiavimą svetaine.
Jei medžiaga, patalpinta internetinėje svetainėje, nėra skirta Jūsų naudojimui, tuomet Jūs jos naudoti negalite.
 
Intelektinė nuosavybė
Visa informacija, prieinama svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, iliustracijas, logotipus, piktogramas, garso įrašus, video klipus, programinę įrangą ir kitą turinį, priklauso UAB „Armila“ ir yra apsaugoti pagal galiojančius įstatymus.
Visa tai gali būti naudojama tik svetainėje peržiūrint informaciją. Bet koks kitas naudojimas (kopijavimas, modifikavimas, platinimas, spausdinimas ar kitoks panaudojimas pasitelkus papildomas priemones) griežtai draudžiamas.
Visi prekiniai ženklai, esantys šioje svetainėje, negali būti naudojami be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.
Visa pateikiama medžiaga internetinėje svetainėje skirta vartotojui, bet nekomerciniam naudojimui. Pagal šias taisykles mes suteikiame Jums neišimtinę, neperduodamą, ribotą teisę gauti prieigą ir naudoti svetainę tik pagal paskirtį. Jūs galite parsisiųsti ir atsispausdinti tik tą informaciją ir medžiagą, kuri yra skirta vartotojui ir/ar svečiui. Taip pat Jūs neturite teisės komerciniais tikslais naudoti svetainėje prieinamos medžiagos ir informacijos.
 
Garantijų apribojimas
UAB „Armila“ imasi visų priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa svetainėje pateikiama informacija, yra nauja ir tiksli. Tačiau neužtikriname, kad visi duomenys išsamūs.
Nors mes užtikriname, kad svetainė bus prieinama visiems leistiniems vartotojams, tačiau negarantuojame, jog priėjimas visada bus sklandus ir be trikdžių.
UAB „Armila“, atitinkamų licencijų turėtojai ar išdavėjai, paslaugų teikėjai ar tiekėjai, neužtikrina, kad informacija ar paslaugos, skelbiamos šioje svetainėje bus nepertraukiamos ir be klaidų, kad svetainės ar per jas prieinami serveriai yra be virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
UAB „Armila“ negarantuoja, kad trečiųjų asmenų svetainėje, prieinamoje per mūsų svetainėje esančias nuorodas, talpinama informacija yra tiksli, patikima ar atnaujinta.
 
Atsakomybės apribojimas
Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad (kiek tai leidžiama pagal įstatymus) nesame atsakingi už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar specialius nematerialius nuostolius arba bet kokią kitą žalą, įskaitant negautą pelną, prestižą, duomenų naudojimą, jei:
·         Negalėjote naudotis svetaine;
·         Negalėjote prieiti prie duomenų, informacijos ar paslaugų, teikiamų svetainėje;
·         Svetainėje buvo patalpinta klaidinga trečiųjų šalių informacija.
UAB „Armila“ negali prisiimti atsakomybės už patirtus nuostolius, naudojantis šioje svetainėje talpinama ir prieinama informacija.
Jei esate nepatenkinti kuria nors šių sąlygų dalimi, turite nutraukti naudojimąsi svetaine.
 
Informacijos patikimumas
Dalis šios svetainėje talpinamos medžiagos gali būti reklama ar rėmimas. Partneriai užtikrina, kad talpinama informacija, atitinka tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas. UAB „Armila“ nėra atsakinga už reklaminės medžiagos netikslumus ar jos atitiktį teisės aktų reikalavimams bei neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės prieš Jus. Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti reklaminiais pasiūlymais, tai riziką prisiimate patys ir bet kokias su tuo susijusias pretenzijas turite reikšti asmeniui, kurio iniciatyva ir/ar interesaisnaudojama (skleidžiama)reklama.
 
Naudojimasis svetaine
Jūs sutinkate nenaudoti svetainės arba sustabdyti prieigą prie jos, jei:
·         gavote neteisėtą prieigą prie svetainės serverių ar duomenų bazės;
·         galite sukelti pavojų svetainės veikimo vientisumui;
·         galite sukelti pavojų telekomunikacijų tinklo veikimui, kokybei ir vientisumui;
·         neteisėtai siekiate rinkti informaciją apie kitus vartotojus;
·         norite platinti, atsiųsti, perduoti medžiagą, kurioje yra virusų ar kitų kenksmingų komponentų;
·         norite naudoti patalpintą informaciją komerciniais tikslais.
 
Nuorodos
UAB „Armila“ svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jūsų patogumui. Mes neatsakome už susijusių trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumą.Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti prieiga prie kitų svetainių,tai riziką prisiimate patys pagal vyraujančias trečiųjų šalių svetainių sąlygas.
UAB „Armila“ teigiamai vertina galimybę per vienos svetainės prieigą patekti į kitą. Patvirtiname, kad tokios nuorodos talpinamos tik gavus sutikimą iš trečiųjų šalių. Nepaisant to, UAB „Armila“ pasilieka teisę atsisakyti duoti sutikimą talpinti tokias nuorodas nenurodydama priežasčių.
 
Kita
Jei norite pateikti savo atsiliepimus, o gal turite rimtą priežastį pateikti skundą, prašome skambinti telefonu 852777596 arba kreiptis elektroniniu paštu info@armila.com.
Visi iškilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.